Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİVİL HAVACILIKTA MÜŞTERİ SADAKATİNİN YOLCULARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Günümüzdeki artan rekabet ortamı birçok sektör için olduğu gibi sivil havayolu işletmeleri için de geçerlidir. Dolayısıyla sivil havayolu işletmelerinin sadık müşterilere sahip olabilmeleri için hedef kitlelerini yakından tanıyarak onlara uygun stratejiler geliştirmeleri kaçınılmaz olmaktadır. Sivil havacılıkta müşteri sadakatinin davranışsal ve tutumsal boyutlarının yolcuların demografik değişkenlerine göre incelemeyi amaçlayan bu çalışma kapsamında sivil havayolu işletmeleri ile yurtiçi ve yurtdışı uçuş yapmış 207 kişiye online olarak anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda katılımcıların cinsiyetine, yaşına, eğitim düzeyine, mesleklerine ve havayolu işletmesi ile seyahat etme nedenlerine göre müşteri sadakati davranışsal ve tutumsal boyutlarında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların gelir düzeyine göre müşteri sadakati davranışsal boyutu farklılık gösterirken müşteri sadakati tutumsal boyutunda herhangi bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.

Keywords
Sivil havacılık, müşteri sadakati davranışsal boyutu, müşteri sadakati tutumsal boyutu, demografik özellikler.

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri