Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BELİRSİZLİĞİN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ

Finansal sistemin önemli bir bölümünü oluşturan bankacılık sektörünün yapısının gücü, uzun dönemde finansal istikrarın sürdürülebilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu noktada bankacılık sektörünün performansının belirlenmesi önemli taşımaktadır. Bankacılık sektörünün performansını etkileyen faktörlerden biri de belirsizliktir. Bu çalışmada, 2003:Q1-2020:Q3 dönemi için Türkiye’de belirsizliğin bankacılık sektörünün performansını hangi yönde etkilediğinin ortaya konması amaçlanmıştır. ARDL yönteminin kullanıldığı çalışmada, sermaye yeterliliğinin, aktif kalitesinin ve bilanço yapısının bankaların performansları üzerinde kısa ve uzun dönemde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Belirsizlik ise hem kısa dönemde hem de uzun dönemde bankaların performansını azaltıcı bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, bankacılık sektöründe bir şok karşısında meydana gelen dengesizliklerin bir dönem sonra düzeltildiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar, finansal istikrarın sürdürülebilirliğini sağlayabilmek amacıyla politika yapıcıların hem kısa hem de uzun dönemde belirsizliği ortadan kaldıracak politikalar üretmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.Keywords
Bankacılık sektörü, Belirsizlik, Sınır Testi, ARDL modeli

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri