Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


STEREOTİP TEHDİDİ: MENSTRUAL DÖNGÜ MODERASYONU İLE ARABA SÜRÜŞ ÖZ DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bu çalışmada, cinsiyet stereotip tehdidinin kadınların araba sürüş özgüveni ve araba sürüş stres ve gerginliği arasındaki ilişki, menstrual döngü moderasyonu ile 130 Türkiyeli kadın üzerinde incelenmiştir. Çalışmada 2 (stereotip var/yok: deney veya kontrol grubu) x2 (Adet döngüsü: adet döneminde veya değil) deney tasarımı kullanılmıştır. 1. aşamada katılımcılar gelecek adet dönemlerinin tarihlerinin tahmin edilebilmesi için bir anket doldurmuşlardır. 2. aşamada katılımcılar öngörülen adet tarihlerine göre rastgele kontrol veya deneysel gruplara atanmışlardır. Deneysel koşulda katılımcılar, erkekleri bir spor otomobil ile ve kadınları daha küçük, yuvarlak şekillere sahip bir otomobil ile ilişkilendirilen araba sürüş ile ilgili stereotip tehdidi içeren bir araba reklamına maruz bırakılmışlardır. Kontrol koşulunda ise katılımcılar herhangi bir stereotip tehdidi içeren bir araba reklamına maruz bırakılmamışlardır. Sonuçlar tek başına stereotip tehdidinin bağımlı değişkenler üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, stereotip tehdidinin varlığının ve menstrual döngünün, her iki durumda da önemli bir etkileşime sahip olduğu görülmüştür. Adet döneminde olduğunu bildiren katılımcılar için stereotip tehdidi içeren durumda araba sürüş ile ilgili stres ve gerginliğinin daha yüksek, araba sürüş ile ilgili özgüveninin de kontrol durumuna göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Her iki etki de büyük etki boyutuna ulaşmıştır. Çalışma, kadın sürücüler ile ilgili klişe stereotip tehditlerin etkilerinin güçlendiricisi olarak adet döngüsünün önemli rolüne dikkat çekiyor.Keywords
Stereotip Tehdidi, Kadın Araba Sürüşü, Menstrual Döngü, Araba Sürüş Özgüveni, Stres ve Gerginlik.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri