Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

Bu çalışma Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerinin konuşma becerilerini kullanmaya yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan kişisel bilgi formu ve konuşma becerisi tutum ölçeği üç yüz kırk iki öğrenciye Google formlar aracılığıyla ulaştırılmış ve alınan veriler SPSS 27.00 paket programıyla frekans, yüzde ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin konuşma becerilerine yönelik genel olarak olumlu tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Araştırmaya gönüllü olarak katılan Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerinin %96,46'sının güzel ve etkili konuşmayı sevdiği, % 83,92'sinin duygu ve düşüncelerini sözlü olarak ifade etmekten hoşlandıkları, öğrencilerin % 96,49'unun kitap okumanın güzel ve etkili konuşmada yararlı olduğunu düşündükleri, % 95,91'inin de güzel ve etkili konuşmada jest ve mimiklerin önemli olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Ancak öğrencilerin % 87,14'ünün fakülte ders programlarında sözlü anlatımla ilgili derslere yer verilmesi gerektiğini düşündüğü, % 79,53'ünün güzel ve etkili konuşmak için diksiyon kurslarının yararlı olduğunu düşündükleri ve öğrencilerin % 59,36'sının da güzel ve etkili konuşmak için kursa gitmek istediği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar öğrencilerin konuşmayı sevdiklerini ancak fakülte ders programlarında konuşmayla ilgili derslere yer verilmesi gerektiğini ve öğrencilerin daha güzel ve etkili konuşabilmeleri için kursların açılmasının uygun olacağını göstermesi açısından önemlidir.Keywords
Üniversite öğrencisi, konuşma becerisi, konuşma tutumu.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri