Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL 8.SINIF GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ SÜRECİNDE UYGULANAN YENİ BİR YÖNTEMSEL YAKLAŞIM: ÇOKLU ZEKA KURAMI

Bu araştırmanın amacı; ortaokul sekizinci sınıf görsel sanatlar eğitiminde uygulanan çoklu zekâ alanlarına dayalı etkinliklerin öğrenciler üzerindeki başarısı, tutumu ve kalıcılığa olan etkisini belirlemektir. Çalışmada deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kırşehir ili Mucur İlçesindeki Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulunda öğrenim gören 8.sınıf şubelerinden 8-C (29) ve 8-E (29) çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Dört hafta süren uygulama sürecinde dersler görsel sanatlar kültürü öğrenme alanın ‘‘Siz Olsaydınız Nasıl Yapardınız” etkinliği ile yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda; Çoklu Zeka alan etkinliklerinin yürütüldüğü deney grubuna 2 saatlik teorik dersin sonunda 6 saatlik uygulama yapmışlardır. Kontrol grubu ile dersler, öğrenme alanın kazanımına yönelik geleneksel öğretim programı uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin başarıya olan etkisini ölçmek için başarı testi kullanılmıştır. Öğrencilerin görsel sanatlar eğitim uygulamasına karşı duyuşsal davranışlarını tespit etmek hedefi ile tutum testi kullanılmıştır. Öğrenilen bilgilerin kalıcılığını belirlemek için kalıcılık testi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler t-test ile SPSS 17 paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yapılan istatistik çözümlemelerde; Çoklu Zekâ Kuramına dayalı öğretimin uygulandığı deney grubunun tutum, başarı ve kalıcılık puanları kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu görülmüştür.Keywords
Çoklu zekâ teorisi, eğitim, görsel sanatlar, sanat, sanat eğitimi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri