Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM DÜZEYLERİ İLE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Teknoloji ve internet kullanımının artması toplumda özellikle de gençlerde bir takım yeni sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunların başında da sosyal medya kullanımına bağlı olarak gelişen sosyal görünüş kaygısı bulunmaktadır. Bu çalışmada lise öğrencilerinin sosyal medya kullanım düzeyleri ile sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişki betimsel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenleri sosyal görünüş kaygısı ve demografik değişkenler (cinsiyet, sınıf, eğitim görülen kurum türü, kardeş sayısı, anne-baba eğitim durumu, aile geliri ve akademik başarı durumu), bağımlı değişkeni ise sosyal medya kullanımıdır. Veri toplama araçları olarak “Bilgi Toplama Formu”, Sosyal Medya Kullanım Düzeyi Ölçeği” ve “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında 6 farklı tür lisede eğitim gören 215’i erkek 141’i kız öğrenci olmak üzere toplam 356 lise öğrencisi ile yürütülmüştür. Anket verilerinin analizi için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16.0 programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin sosyal medya kullanımı ve alt boyutları ile sosyal bütünleşme ve duygusal bağlantı arasındaki korelasyon analizi sonucunda sosyal bütünleşme ve duygusal bağlantı arasında güçlü ve pozitif, sosyal bütünleşme ve duygusal bağlantı ile sosyal rutinlerle bütünleşme arasında orta ve pozitif, sosyal bütünleşme ve duygusal bağlantı ile sosyal görünüş kaygısı arasında orta ve pozitif düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Aileler ile öğretmenler sosyal medya kullanımı ve sosyal görünüş kaygısı konusunda bilinçlendirilmelidir. Öğretmenler daha hassas bir yaklaşım sergilemeli ve gençlere gerekli yönlendirmeyi yapabilmelidirler. Bilhassa özgüven sorunu yaşayan öğrenciler yakın takibe alınmalı ve özgüvenlerini artırmaya yönelik girişimlerde bulunulmalıdır.

Keywords
Sosyal Medya, Sosyal Görünüş Kaygısı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri