Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE UYGULANAN SANAT ETKİNLİKLERİNDE TASARIM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin, çocukları sanatla buluşturdukları etkinlikleri hazırlarken nasıl bir tasarım sürecine yer verdiklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çocukların sanat ile ilk karşılaşmalarında etkin rol üstlenen öğretmenlerin çocukların sanatsal farkındalıklarının geliştirilmesi adına sınıf içi sanat etkinlikleri uygulamaları, çocukların sanatı deneyimlemesi, yaratıcı düşünceyi geliştirmesi ve estetik bakış açısı kazanabilmeleri açısından önemlidir. Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama kullanılarak yapılmış olan araştırmanın çalışma grubuamaçlı örneklem türlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışma grubu Sivas il merkezindeki devlet okullarında görev yapan 27 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarakokul öncesi öğretmenlerinin demografik özelliklerininyer aldığı genel bilgi formu ve öğretmenlerin sanatsal uygulamalarına ilişkin tasarım süreci ile ilgili görüşlerinin incelenmesi amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda;okul öncesi öğretmenleri sanat etkinliklerinin uygulanması hususunda çocuklara zekâ gelişimi, yaratıcılık,estetik bakış açısı ve kendilerini ifade edebilme gibi kazanımlar sağladığı için gerekli gördüklerini, uygulamalarında kesme, katlama, yapıştırma, yoğurma ve her türlü boyama tekniklerini kullandıklarını, tasarımlarının çıkış noktasını çocukların yaş grupları, ihtiyaçları, ilgileri ve planda yer alan kazanım ve kavramların oluşturduğunu, tasarım için kullandıkları malzemelerin sağlıklı, doğal, ekonomik, atık malzeme ve dikkat çekici olmasına özen gösterdiklerini, tasarımların uygulanabilirliğini çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları, hazırbulunuşluk düzeyleri ve yaratıcılıklarının belirlediğini ifade etmiş ve tasarımların özgünlüğü aşamasında da Çocukların yaratıcılıklarını kullanarak özgün ürünler ortaya çıkarmalarına fırsat tanınması yönünde görüş bildirmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, sanat etkinlikleri, tasarım süreci, öğretmen görüşleriKeywords
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, sanat etkinlikleri, tasarım süreci, öğretmen görüşleri

References

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri