Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Günümüz iş ortamında rekabetin artması ve işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlama konusunda sahip olduğu en önemli kaynak olan insanın öneminin artması sonucu çalışanların verimliliği giderek daha önemli hale gelmekte ve buna bağlı olarak örgütsel davranış alanında yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri olan pozitif örgütsel davranış yaklaşımı, yöneticilerin çalışanlarını olumsuz bir bakış açısıyla değerlendirmekten vazgeçip, onları pozitif bir yaklaşımla değerlendirmelerini ve sahip oldukları pozitif psikolojik sermayelerini geliştirmeleri gereğini ortaya çıkarmaktadır. Örgütlere yeni bir bakış açısı sunan, beşeri sermaye ve sosyal sermayenin ötesinde olan pozitif psikolojik sermaye kavramı kişinin özyeterlilik, umut, iyimserlik ve dayanıklılık gibi psikolojik kapasitelerinin bileşiminden oluşmaktadır. Bununla birlikte pozitif psikolojik sermayenin örgütsel bağlılık, iş performansı, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışı gibi örgütsel davranış çıktıları üzerinde önemli etkileri bulunmakta, bu durum pozitif psikolojik sermaye konusunun anlaşılmasını ve üzerinde çalışılmasını daha da değerli kılmaktadır. Bu çalışmada, pozitif psikolojik sermayenin örgütler için önemi ve geliştirilmesi üzerine bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Psikolojik sermayenin bileşenlerini, bu bileşenlerin etkilerini anlamak ve işletmeler için önemini incelemek, kavramın araştırılması ve geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara katkıda bulunacaktır.Keywords
Pozitif Psikoloji, Pozitif Örgütsel Davranış, Pozitif Psikolojik Sermaye

References

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri