Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KALKINMAK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ

Kalkınmak İçin Bölgesel İşbirliği (RCD), üyesi olan İran, Pakistan ve Türkiye aynı coğrafyayı paylaşan ülkelerdir. Ortak kültürel mirasa sahip olan bu üç ülkenin aralarındaki kültür bağları eski dönemlere kadar uzanır. RCD, kültürel ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini sağlamak amacıyla 21 Temmuz 1964 yılında İstanbul’da kurulmuştur. RDC çalışmalarını, “Kültürel İşbirliği Komitesi” gibi alt komitelerin yaptığı çalışmalar sonucunda “Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Çalışma Grupları”nın hazırladığı raporlar ve bu raporları bir araya getiren “Bölgesel Planlama Komitesi” raporlarıyla yürütmüştür. Bu raporlar en son olarak Bakanlar Konseyi toplantılarında görüşülerek uygulamaya konmuşlardır. Çalışmaya konu olan 1964-1970 yılları arasında Bakanlar Konseyi toplantılarından on ikisi tespit edilebilmiştir. Bunlardan senede iki defa Bakanlar Konseyi Toplantısı yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu toplantılar üye ülkelerin önemli şehirlerinde yapılmıştır. Her toplantı sonrası bir ortak bildiri yayınlanmıştır. Bu bildirilerde her alanda neler yapıldığı ve nelerin yapılmasının planlandığına yer verilmiştir. Bildirilerin orijinal metinleri İngilizce olarak kalem alınmıştır. Çalışmanın amacı 1964-1970 yıllar arasında RCD’nin yürüttüğü kültürel işbirliği ve tanıtım faaliyetlerini araştırmaktır. Yapılan araştırmada RCD üyelerinin kültürel işbirliğine önem verdiği sonucuna varılmıştır. RCD, üç ülkenin ortak tarihi ve kültürel mirasının araştırılması için Tahran’da bir “Bölgesel Kültür Enstitüsü” kurmuştur. Üç ülkede bilimsel toplantılar ve profesör ve öğrenci değişimi yapılması, kültür merkezleri açılması, spor turnuvaları düzenlenmesi, kültür heyetleri değişimi yapılması gibi faaliyetler yürütülmüştür. Tanıtma konusunda üç ülkenin birbirine tanıtma ataşeleri ataması, ülkelerin radyo teşkilatı başkanları arsında ve milli haber ajansları arasında iş birliğinin sağlanması, kültür, haber ve belgesel filmlerinin değişiminin yapılması, İngilizce haber bülteni, resimli mecmua ve milli dillerde afişler yayınlanması gibi uygulamalara gidilmiştir. Ayrıca kültür birliği kapsamında folklor, müzik ekibi, kemancı, artist, film, kitap ve kültür ekibi deşiğimi uygulamaları benimsenmiştir. Eğitim konuları üzerine seminerler düzenlenmesi, önemli şair, bilim adımı, eğitimci gibi kişilerin biyografisinin yazılması, bölge kadınları arasında işbirliğinin sağlaması gibi hedefler belirlenmiştir. Bir tanıtma ajansı kurulması, karşılıklı olarak kültür ataşeleri atanması, RCD’ye ait bir “Ekonomi ve Siyasal Bilimler Koleji” kurma gibi kararlar alınmıştır. Sergiler açılması, fuarlarda tanıtımlar yapılması gibi faaliyetler yürütülmüştür. Bunlar gibi kültür konulu çeşitli faaliyetler yürütülmüştür.Keywords
RCD, Türkiye, İran, Pakistan, Kültürel İşbirliği

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri