Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK RESMİNDE KURUCU KUŞAK RESSAMLARIN KATKISI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

18. yüzyıl Osmanlı Devletinin siyasal ve toplumsal ortamında başlayan batılılaşma süreci, sanata da yansımış ve resim sanatındaki gelişmelerin yaşanacağı süreçte başlamıştır. Tarihsel bu süreç içerisinde Sanat eğitimi, dönemin ekonomik ve kültürel koşulları doğrultusunda eğitim sistemindeki çalışmalara yansıdığı görülmüştür. Resim sanatı da bu süreç içinde farklı üsluplarla gelişerek günümüze ulaşmıştır. Türk resim sanatı toplumsal ve kültürel değişimlerle birlikte batılı bir anlayış kazanarak, 18. yüzyılda başlayan değişim ve dönüşümlerle 1920’li yıllarda Cumhuriyet ile birlikte hızlanan Yeni Dünya görüşünün benimsenmesiyle günümüze kadar devam etmiştir. 19. yüzyıl’da batılılaşma hareketlerini destekleyen padişahların katkısıyla resim sanatı gelişme göstermiş ve resim eğitimi için Fransa’ya öğrenci gönderilmesiyle Türk resim sanatında gelişmelerin yaşandığı dönemde başlamıştır. İlk dönemlerde Avrupa’ya giden Türk ressamların aldıkları eğitim ve deneyimlerle yoğunlaşan çalışmaları Çağdaş Türk Resim sanatının oluşmasına katkı sağlamıştır. Türk resminde kurucu kuşak ressamları Türk resim sanatında öncü olmuşlar ve resim sanatının oluşmasında önemli adımlar atmışlardır. Bu çalışma ile kurucu kuşak ressamlarından Şeker Ahmet Ali Paşa, Süleyman Seyyid Bey, Osman Hamdi Bey, Halil Paşa ve Şehzade Abdülmecit Efendi’nin Avrupa’da resim eğitimi almaları ile Saray ressamlarından eğitim alan Mihri (Rasim)Müşfik Hanım ve Müfide Kadri Hanım’ın resim sanatı üzerindeki katkıları anlatılmaya çalışılacaktır.Keywords
Ressamlar, Türk Sanatı, Batılılaşma, Kurucu Kuşak

References

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri