Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


1980-2018 DÖNEMİNDE UYGULANAN TİCARET SERBESTLEŞMESİ POLİTİKALARININ TÜRKİYE’NİN EKONOMİK PERFORMANSINA ETKİLERİ

Geçmişten günümüze dünya ekonomilerinde ticaretin serbestleşmesi ya da ticaretin müdahaleci yaklaşımlarla kısıtlanması tartışılmaktadır. Tarih boyunca ekonomilerde amaç ticaretin serbestliği iken gerçekte çoğu kez müdahaleci yaklaşımlar söz konusu olmuştur. Günümüzde liberalizm / serbesti anlayışının yerini küreselleşme kavramı almıştır. Bu çalışmada öncelikle gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ticaret serbestleşmesiyle birlikte ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar incelenmiştir. Bazı Doğu Asya ülkelerinde ticaret serbestliği ile büyüme arasında pozitif bir ilişkinin olduğu ve bununla beraber ihracatlarının artığı görülmüştür. Ancak bazı Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde ise bu durum gerçekleşmemiştir. Türkiye’de ticaret serbestleşmesi politikaları ve buna yönelik ekonomik paket ve programlar 1980 yılından günümüze hız kazanarak devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ticaretin liberalleşmesiyle birlikte ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönünü incelemektir. Çalışmada GSYİH, İthalat ve İhracat verileri kullanılarak ticaret serbestleşmesini ifade eden bir indeks elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’de ticaretin serbestleşmesiyle dış ticaret hacmi arasındaki ilişkinin olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Ticaretin Serbestleşmesi, İhracat, İthalat, Türkiye Ekonomisi

References

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri