Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ALGILANAN STRESİN ÇALIŞANLARIN FARKLI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE ARASINDAKİ ANLAMLILIK İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Stres günlük yaşantının göz ardı edilemeyecek gerçeklerinden biridir ve bireyler günlük yaşamında pek çok stres faktörü ile karşılaşırlar. Stresin sadece kişinin fiziksel veya mental sağlığı ile değil aynı zamanda bireyin çalışma koşulları ve demografik özellikleri ile de ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Bu araştırmanın amacı büyük market zincirlerinde çalışan kişilerin algılanan stresleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışmaya toplam 794 kişi katılmıştır ve yaş aralığı 18-60’tır. Çalışma verilerine ulaşmak amacıyla demografik özellikler ve algılanan stresi ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın bağımlı değişkeni algılanan stres ve bağımsız değişkenleri ise çalışanlara ait olan birden fazla demografik özelliği kapsamaktadır. Demografik özellikleri kapsamında cinsiyet, yaş, eğitim durumu, ünvan, medeni hal, işyerindeki çalışma yılı, toplam çalışma yılı, haftalık çalışma süresi, müşteri yoğunluğunu fiziksel duruma olumsuz etkisi ve müşteri yoğunluğunun psikolojik duruma olumsuz etkisi değerlendirilmiştir. Stresin cinsiyete, yaş aralığına, öğrenim düzeyine, işyerindeki ünvana, müşteri yoğunluğunun fiziksel duruma olumsuz etkisi ve müşteri yoğunluğunun psikolojik durumua olumsuz etkisi ile anlamlı farklılık gösterdiği ancak eğitim durumu, medeni hal, işyerindeki çalışma yılı, toplam çalışma yılı, haftalık çalışma süresi ile anlamlı farklılık göstermediği anlaşılmıştır.Keywords
Algılanan Stres; İş Sağlığı ve Güvenliği; Demografik Özellikler, Büyük Market Zincirleri

References

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri