Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KONUSAL ROLLER SINIFLANDIRMASINDA İLKÖRNEK DEVİNDİRİCİ ROL MODELİ

Ad ya da ad öbeklerinin sözlükçe ve sözdizimsel bileşenle bağıntılı anlamsal ilişkilerini yansıtan konusal roller için bugüne kadar farklı rol listeleri üzerinden çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu sınıflandırmalarda durum ekleri, özne ve nesne gibi sözdizimsel konumlar veya adve eylemlerin [±insan], [±canlı], [±devinim] gibi içkin anlambilimsel özelliklerinden yola çıkılmıştır. Rollerin özne veya nesne konumuna yükselebilme gücüne göre çeşitli hiyerarşiler önerilmiştir. Bazı çalışmalarda ise roller, temel veya ilkörnek rollerin karşıtlıkları üzerinden kümelendirilmiştir. Bu çalışmada, önerilen İlkörnek Devindirici Rol Modeli, rolleri, doğuştan gelen ve devinim algısının Dil Edinim Aracıyla dilsel birime dönüştürüldüğü bir üst rol üzerinden konumlandırıp sınıflandırmaktadır. Tümcelerde gerçekleşmediği için soyut zihinsel bir tetikleyici olduğu varsayılan, görsel sistemle bağıntılı hareket algısıyla ilişkili bu rolün adı Devindirici olarak adlandırılmıştır. Üretimde tümceye yansıyan roller, ilkörnek Devindirici rolüyle olan ilişkileri üzerinden konumlandırılmıştır. Bütün rollerin devinim üzerinden biçimlenip birbirinden ayrıldığını ortaya koyan bu model, Kılıcı-Etkilenen gibi ikili karşıtlıklardan oluşturulmuş tasnifler gibi rolleri zorlama bir çabayla kümelendirmemiş, aksine hepsine bilişsel ve soyut bir rol olan Devindirici üzerinden daha kabul edilebilir bir açıklama gücü getirmiştir. Öte yandan, rollerle ilgili evrenselliğin, bütün dillerde geçerli olduğu varsayılan zorlama rol dökümleriyle değil, olası rollerin hepsini tetikleyen güdüsel ve kalıtsal bir rol üzerinden gerçekleştiği gözlemi, bu çalışmanın önemli bulgularından biri olmuştur.Keywords
konusal roller, ilkörnek, devindirici rol, üst rol, doğuştancılık

References

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri