Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DİJİTAL TEKNOLOJİDE EMPRESYONİST ETKİLER

Resim sanatında köklü değişimlere neden olan empresyonist sanatçılar, geleneksel bütün kalıpların ötesine geçerek renk ve ışığı yeniden keşfetmiş, özgür ifade biçimlerini merkeze koyarak modern sanatın temelini atmışlardır. Sadece modern sanatın değil, çağımızın dijital teknolojisinin de temel prensiplerine esin kaynağı olmuştur. Empresyonist sanatçılar çalışmalarını bilimsel temellere dayandırarak ışığı yeniden keşfetmişlerdir. Empresyonist dönemin ruhu, sürekli değişen ışığın anlık değişimleri ve anı yakalama düşüncesi üzerinde yogunlaşmaktadır. Bu çalışmada dijital teknoloji ve sanat ilişkisi; empresyonizm temelinde ele alınmış ve empresyonizmin dijital teknolojiye etkisi bu makalenin ana eksenini oluşturmaktadır. Teknolojinin sanat alanında bir araç olarak kullanılıyor olması çoğunlukla teknolojinin sanata etkisi biçiminde ele alınmakta fakat sanatın teknolojiye yön ve ilham veren güçlü etkisi daha az vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı sanatın teknolojiye ilham veren düşünsel ve biçimsel etkilerinin ortaya çıkartılmasıdır. Geleneksel plastik değerlerin empresyonizm sonrası değişimi ve günümüz mekanikselleşme sürecinde plastiğin renkli ışığa dönüşümü; Claude Monet, Andy Warhol’un eserleri ve günümüz teknolojisinden örneklerle ele alınmıştır.Keywords
Empresyonizm, Dijital Teknoloji, Piksel, Claude Monet, Andy Warhol

References

Advanced Search


Announcements

    20 EYLÜL 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri