Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BÖLGESEL KALKINMADA ANAHTAR BİR MERKEZ: YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

Kalkınma, sadece üretimin veya kişi başına düşen gelirin miktarının arttırılması değildir. Kalkınma, hem az gelişmiş hem de gelişmekte olan toplumlarda iktisadi, sosyal, kültürel yapının iyileştirilmesidir. Tüm ülkeler kaynakların dağılımında etkinliği sağlamak ve yatırımları arttırmak amacıyla yıllar boyunca farklı kalkınma stratejileri uygulamıştır. Özellikle gelişmiş Batı ekonomilerinde 20. yüzyılın sonlarında dengeli kalkınma ile gelen refah artışı, sürüdürülebilir ekonomik yapı ve yoksulluk oranlarının düşürülmesi gelişmekte olan ülkeler için de model olmuştur. Ülkemizde Kalkınma Ajanslarının kurulmasıyla planlı kalkınmanın merkezi yerele taşınmıştır. Kalkınma Ajanslarının bölge içi ve bölgelerarası gelir dağılımını iyileştirmek, kamu-özel-STK’lar arasında koordinasyonu sağlamak ve yerelde proje kültürünün geliştirilmesi konusunda büyük katkıları olmuştur. Yatırım Destek Ofisleri (YDO) bölge Kalkınma Ajanslara bağlı birimler olup Türkiye’nin 81 ilinde faaliyetlerini sürdürmektedir. YDO’lar bulundukları illerde yatırım yapmak isteyen kişilere yatırım, tanıtım ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bünyesinde nitelikli personel barındıran YDO’lar, illerin kalkınmasında anahtar role sahiptir. İlde ekonomik canlılığı sağlamak, yatırım iklimini geliştirmek için YDO’ların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi gerekmektedir.Keywords
Bölge, Kalkınma, Kalkınma Ajansı, Yatırım Destek Ofisi

References

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri