Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Teknolojik gelişmeler ile birlikte bağımlılık türleri de değişmektedir. Yeni neslin yeni bir bağımlılığı da artık cep telefonları olmuştur. Bu çalışmada; üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma tanımlayıcı kesitsel bir çalışmadır. Çalışma için veriler 2020 yılının Haziran ve Ağustos ayları içinde Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir üniversitenin ilçe kampüsünde öğrenim gören 426 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Covid-19 salgını nedeniyle online olarak toplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyleri yüksek çıkmıştır. Nomofobi Ölçeğinden elde edilen verilerin alt boyutlara göre dağılımlarına bakıldığında sırasıyla “bilgiye erişememe” 18.80±4.80, “rahatlıktan feragat etme 18.91±5.24, “iletişim kuramama” 26.38±5.71, “çevrimiçi bağlantıyı kaybetme” 15.36±6.58 puan alınmıştır. Öğrencilerde akıllı telefon bağımlılığı yaratan etkenlerin araştırılması ve bağımlılığı önleyici yöntemlerin geliştirilmesinin önemli olduğu görülmüştür.Keywords
Nomofobi, nomofobik davranış, öğrenci, akıllı telefon bağımlılığı, sosyal medya

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri