Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TEPME KEÇELERE GÜVE YEMEZLİK ÖZELLİĞİ KAZANDIRMA

Türklerin bilinen en eski tekstil sanatlarından biri olan keçe, keratin yapılı deri ürünü hayvansal liflerin örtü hücrelerinin alkali, nem, ısı, basınç ve hareket etkisinde birbirlerine çözülmeyecek şekilde kenetlenmesiyle elde edilen tekstil yüzeyleridir. Keçe, günümüzde kullanım alanı ve ürün çeşitliliği ile özel bir yer edinmiş, kendine has özellikleri geliştirilmeye çalışılmış, farklı özellikler kazandırmak amacıyla çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra günümüzde doğal özellikleri ve yararları bakımından tercih edilir olan keçenin birtakım olumsuz kullanım özelliklerinin de olduğu bilinmektedir. Bunlardan biri keçenin güvelere karşı dayanıksız oluşu ve zarar görmesidir. Araştırmada, keçenin(yünün) doğal yapısında zararlar meydana getiren güvelere karşı koruma için farklı yapıda keçe numuneler üzerinde birtakım deneysel uygulamalar yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırmada betimsel ve deneysel araştırma modellerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda yapılan testlerde; deney numunelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda kontrol numunelerine kıyasla pozitif yönde anlamlı sonuç (koruma seviyesi 4) elde edildiği görülmüştür. Bu doğrultuda yapılan uygulamalarla, tepme keçelere ülkemiz şartlarına göre yeterli düzeyde güveyemezlik özelliği kazandırıldığı söylenebilmektedir.Keywords
Güve yemezlik, keçe, bitim işlemi

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri