Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI HABERLERİNİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Bu çalışma ile BIST100 endeksinde 2007-2016 yılları arasında kesintisiz olarak yer alan şirketlerin kamuoyuna duyurdukları bedelli sermaye artırımı haberlerinin hisse senedi günlük fiyat getirileri üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını olay çalışması yöntemi ile incelenmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda belirtilen süreçte BIST100 endeksinde kesintisiz olarak yer alan şirketlerin bedelli sermaye artırım haberleri incelenmiş, sadece bedelli sermaye artırımı yapılacağı duyurulan 13 bedelli sermaye artırımı haberi araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada bedelli sermaye artırımı haberinin etkisini tespit etmek amacıyla haber kamuoyuna duyurulduğu gün olay günü olarak kabul edilmek üzere olay öncesi 15. günden başlayarak olay sonrası 10. günü kapsayan 11 olay penceresi oluşturulmuştur. Bu pencereler olay öncesi, olay sonrası ve olay öncesi ve sonrası günleri içerecek şekilde üç guruba ayrılmıştır. Hisse senetlerinin normal getirileri en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmiştir. En küçük kareler yönteminde [-150,-21] gün aralığındaki hisse senedi getirileri bağımlı değişken ve piyasa getirileri de bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Tüm olay pencerelerindeki normalüstü getiriler, olay pencerelerindeki günlere ait gerçekleşen getiriler ile elde en küçük kareler yöntemi ile hesaplanan normal getirilerin farkı alınarak hesaplanmış, normalüstü getirilerin istatistiki olarak anlamlı olup olmadığı t testi ile tespit edilmiştir. Olay öncesi günleri kapsayan bir pencerede, olay sonrası günleri kapsayan bir pencerede ve olay öncesi ve sonrası günleri kapsayan dört pencerede BIST100 endeksindeki şirketlerin bedelli sermaye artırımı haberlerinin, bu şirketlerin hisse senedi getirilerini etkilediği ortaya konulmuş, böylelikle Türkiye piyasasında ilgili dönemde etkin piyasalar hipotezinin yarı güçlü formda geçerliliğinin tartışılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Olay İnceleme Yaklaşımı, Bedelli Sermaye Artırımı, BIST100, Normalüstü Getiri.

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri