Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KÜLTÜR BOYUTLARI MODELİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRK YÖNETİM KRİTİĞİ

Bazı toplumlarda yönetici ve çalışan arasındaki ilişki karşılıklı güven, saygı ve etkileşime dayanırken bazı toplumlarda aynı yönde bir ilişki gözükmemektedir. Sosyal bilimciler bu farkın ortaya çıkmasında toplumsal kültürün önemli bir payı olduğunun altını çizmektedirler. Yaşadıkları kültürden etkilenerek örgüt içi ilişkilerde toplumsal hayatta öğrendiği edinimlerden yola çıkan yöneticiler ve çalışanlar birtakım örgütsel ve yönetsel davranışlar sergilemektedirler. Örgütlerin, üyesi oldukları kültürlerden ayrı olmaları düşünülemez. Dolayısıyla toplumun yapısal koşulları, değer ve norm sistemleri herhangi bir örgütsel ya da yönetsel davranışın oluşmasında doğrudan belirleyici rol oynamaktadır. Nitekim toplumların sahip olduğu kültürel kodların yönetsel hayata dair olumlu ya da olumsuz yansımaları pek çok araştırmanın temel motivasyonu olmuştur. Bu araştırmada Hofstede’nin sınıflandırdığı temelde 4 toplamda 6 tane olan toplumsal kültürel boyuta göre Türk toplumunun yönetsel tarzı değerlendirilmiştir. Yapılan tespitlerin yanı sıra bir takım önerilerde bulunulmuştur. Literatür taramasıyla, veri ve içerik incelemesiyle hazırlanan çalışmada söz konusu boyutlarla ilgili konuya ilişkin yapılmış farklı araştırma sonuçlarından da söz edilmiştir.Keywords
Yönetim, kültür boyutları, Türk yönetim tarzı, yönetim kritiği, yönetsel davranış.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri