Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


IMPACT OF COVID-19 ON TRAVEL INTENTION: THE CASE OF ŞIRNAK, TURKEY

COVID-19 gibi salgın hastalıklar, turizm sektöründe ciddi kayıplara yol açmaktadır. İnsanların seyahat hareketliliğindeki düşüş, bu kayıplarda etkili olmaktadır. İnsanların güvenlikle ilgili algıladıkları risk, seyahat etme niyetlerini de etkilemektedir. Bireylerin bu tür sosyal istikrarsızlık koşulları altındaki davranışlarını değerlendirmek hem ekonomik hem de sosyolojik açıdan gereklidir. Bu nedenle, bilim insanlarının COVID-19 gibi büyük salgın hastalıklarda toplumdaki davranışı incelemesi acil bir gerekliliktir. Bu anlayışla, bu araştırmada bireylerin COVID-19’a yönelik tutumlarının seyahat davranışlarını etkileyip etkilemediği ampirik olarak incelendi. Şırnak'ta yürütülen araştırma verileri, çevrimiçi anket ve amaçlı örnekleme yöntemi ile toplandı. Araştırmanın veri tabanı 480 katılımcıdan oluştu. Araştırma sonucunda, bireylerin COVID-19’a yönelik tutumlarının seyahat etme niyetlerini etkilemediği tespit edildi. Bu bulgu, literatürdeki benzer çalışmaların sonuçlarını desteklememektedir. Sonuç olarak, araştırmanın bu dikkat çekici bulgusu ve olası nedenleri tartışıldı.Keywords
Seyahat Etme Niyeti, Turizm Hareketliliği, Pandemi, COVID-19

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri