Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇAĞDAŞ SANATTA BIR GÖRME/DÜŞÜNME BIÇIMI OLARAK KOLAJIN GÖRSEL SANATLAR EĞITIMINDE KULLANILMASI VE DENEYSEL SÜREÇ

Görme/görsel algılama sonucunda zihinde oluşan bir planın çizgisel değerlerle kağıt düzlemine aktarılması sürecine tasarım denilebilir. Bu kavram bütünüyle çok kapsamlı bir düşünce biçimini içermektedir. Görsel algılama, belleğin/duygunun/düşüncenin/hayalin değerlendirilmesi, önceki deneyimler doğrultusunda yeni ve özgün olana ulaşabilme kaygısı gibi daha birçok aşama tasarım sürecini tanımlayabilir. Görsel sanatlar eğitimi süreci/sonucu için en önemli hedef özgün ve başarılı tasarımlara ulaşabilmektir. Bu bağlamda tasarıma dair bilinçli süreçlerin her bir aşaması heykel, resim, görsel iletişim tasarımı gibi farklı sanat ve tasarım alanları için oldukça önemli temel prensipler içermektedir. Çalışmada öncelikle tasarım süreçlerinde kullanımı kolay bir teknik olan kolajın çağdaş sanatta uygulama biçimleri değerlendirilmiş ve ardından temel tasarım eğitiminde kolaj tekniği ile enteriyör uygulamaları proje oluşturma temelli deneysel bir süreçte ele alınmıştır. Araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Fakülteleri öğrencilerinin çağdaş sanatlarda bir görme ve düşünme biçimi olan kolaj aracılığı ile yeni uygulama örnekleri sunmaktır. Araştırmanın yöntemi, betimsel yöntemdir. Çalışmanın bulgu ve sonucunda kolaj tekniği ile enteriyör uygulaması gerçekleştiren öğrencilerin araştırma becerisinin geliştiği, etkili iç mekan tasarımlarına yönelik yaratıcı çözümler geliştirdikleri ve konuya/tekniğe yönelik heyecan/ilgi/merak duydukları gözlenmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Temel Tasarım, Kolaj, Enteriyör.

References

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri