Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İTME VE ÇEKME FAKTÖRLERİNİN ETKİSİYLE TÜRKİYE’DE BÖLGELER ARASINDA GERÇEKLEŞEN İÇ GÖÇLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Göç, ekonomik, siyasal ve toplumsal nedenlerle bireylerin bulundukları yeri bırakarak başka bir yerleşim yerine gitme durumudur. Göç, ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal yapıda önemli değişiklikler yarattığı için hem göç alan hem de göç veren bölgeler bakımından önemli bir etkiye sahiptir. Türkiye’de iç göçlerin nedenlerinin incelendiği bu çalışmanın teorik temeli, itici ve çekici güçler yaklaşımı çerçevesinde belirlenmeye çalışılmıştır. İtici güçler arasında tarımsal toprak yetersizliği, tarımda makineleşme, düşük gelir ve işsizlik ve arızi olaylar yer alırken, çekici güçler arasında ise yüksek gelir ve istihdam fırsatı, ekonomik durum kentsel kamu hizmetleri ve kentteki akraba ve tanıdıklar yer almaktadır. Türkiye’de İstatistiki Bölge Sınıflandırılması Düzey 1’e göre bölgeler arasında gerçekleşen iç göçlerin nedenlerine itici ve çekici güçler yaklaşımıyla değerlendirilmiştir. Göçe neden olan ya da göçü teşvik eden faktörlerin göz önüne alınması dengeli bir iç göçün sağlanması konusunda daha gerçekçi politikaların yürütülmesine olanak sağlamaktadır. Buna göre Türkiye’de gerçekleşen iç göçlerin; kırsal alanlardan kentsel alanlara, gelişmemiş kentlerden, büyükşehirlere doğru olduğu görülmüştür.Keywords
Anahtar kelimeler: Göç, İç Göç, İtme ve Çekme Teorisi

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri