Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİNEMA AFİŞLERİNDE ARMONİ KAVRAMININ ANALİZİ: YEŞİLÇAM FİLM AFİŞLERİ ÖRNEKLEMİ

Afiş, hemen hemen her yerde karşımıza çıkan, izleyiciye bir mesaj veren, uluslararası veya geleneksel bir kültürü tanıtan grafik sanat alanında üretilmiş bir tasarımıdır. Afiş tasarımı hedeflediği ürünün tanıtımını yaparken izleyiciye sunacağı fikri en iyi şekilde sunmayı amaçlamalıdır. Tasarımın iyi olup izleyiciyi etkisi altına alabilmesi için, afişte armoninin yani görsel anlamda oluşturulan fotoğraf veya illüstrasyonun, rengin, tipografinin ve dengenin çok iyi analiz edilerek bir arada uyum içinde tasarlanmış olması gerekir. Bir iletişim aracı olan sinemanın izleyiciyle ilk buluşması belki de afişledir. Sinema filminin başarılı olmasında, yapılan iyi bir film afişinin de büyük etkisi vardır. Bu çalışmanın yöntemi, renk, denge, tipografi, fotoğraf ve illüstrasyon kıstaslarının bünyesinde bulunduran armoni kavramını, Yeşilçam film afişlerinde incelemektir. Sonuç olarak, incelenen örnek afişler çerçevesinde afiş tasarımında kullanılan armoni adı altında geçen ögeler, birbirleriyle uyum içinde olmazlarsa ve her bir öge kendi içinde anlatılmak istenen ürüne hizmet etmezse başarılı bir tasarım ortaya çıkmaz ve istenilen hedef kitleye ulaşılamaz. Bu sebeple hangi alan için afiş tasarımı yapılacaksa başarı elde edebilmesi için armoni kavramını dikkate almalıdır.Keywords
afiş, armoni, tasarım

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri