Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FEN EĞİTİMİNDE DİJİTAL DESTEKLİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMINA YÖNELİK TÜRKİYE'DE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada fen eğitiminde dijital teknolojilerin kullanımına yönelik olarak Türkiye'de hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin eğilimlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizinin kullanıldığı araştırmada, tezler Yüksek Öğretim Kurumu'na ait Ulusal Tez Merkezi sayfasında ulaşılmasına izin verilen ve 2005-2019 yıları arasında hazırlanmış 18 tez ele alınarak incelenmiştir. Hazırlanan tezler; yıl ve türüne göre dağılımı, üniversitelere göre dağılımı, araştırmacı cinsiyetine göre dağılımı, hazırlanan tezlerin yürütülmesinden sorumlu danışmanların unvan dağılımı, araştırma yöntemine göre dağılımı, veri toplama örneklemine göre sınıflandırılması ve veri toplama araçlarına göre sınıflandırılması bakımından ele alınmıştır. Elde edilen veriler tablolar haline dönüştürülmüş frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, veri toplama örneklemi olarak en çok ortaokul öğrencileri seçilirken, araştırma yöntemi olarak en fazla karma yöntem kullanıldığı ve veri toplama tekniğinde test ile birlikte ölçek kullanımının fazla kullanıldığı görülmüştür.Keywords
Fen eğitimi, Dijital teknoloji, Lisansüstü tez

References

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri