Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCI DİL DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN YÖNETİMSEL VE ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER

Bu araştırmanın amacı, İzmir ili Konak ilçesinde bulunan liselerde görev yapan yabancı dil dersi öğretmenlerinin motivasyon düzeylerini etkileyen yönetimsel ve örgütsel faktörlere ilişkin öğretmen görüşlerini çeşitli değişkenlere göre belirlemektir. Betimsel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İzmir ili Konak ilçesinde bulunan 31 devlet lisesinde görev yapan yaklaşık 175 öğretmen ve 13 özel lisede görev yapan yaklaşık 200 öğretmen (Yabancı dili ana dil olarak konuşan öğretmenler hariç) oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Dersi Öğretmenlerinin Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Yönetimsel ve Örgütsel Faktörler” Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, merkezi yönetimden kaynaklanan ve yabancı dil öğretmenlerinin motivasyonuna etki eden faktörlerin varlık düzeyi yüksek, motivasyona etkisi ise ortanın üzerinde çıkmıştır. Okul yönetiminden kaynaklanan motivasyon faktörlerinin varlık düzeyi orta, öğretmenlerinin motivasyonuna etki düzeyi ise yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak yabancı dil dersi öğretmenleri merkezi yönetimin uygulamalarını genel olarak olumsuz olarak görmekte ancak bunların olumlu şekilde uygulanması durumunda kendilerini işlerine motive etme derecesini de daha yüksek değerlendirmektedirler. Okul yönetiminin uygulamalarını ise orta düzeyde görmekle birlikte kendilerini işe motive etme derecesini daha yüksek görmektedirler. Buna göre, öğretmenlerin motivasyonunun daha çok okul yönetiminin uygulamalarından etkilendiği söylenebilir. Tabi ki merkezi yönetimin yabancı dil eğitimine ve öğretmenlerine ilişkin karar ve uygulamalarının da önemli olduğu görülmektedir. Bu durumda, yabancı dil eğitiminin etkililiğinin artması için bu hususta alınacak kararlarda gerek merkez yönetiminin gerekse okul yönetimlerinin öğretmenleri karar mekanizmasına katması faydalı olacaktır. Ayrıca zaman zaman öğretmenlerin görüşlerini tespit çalışmaları yapılıp buna göre düzenlemelere gidilebilir.Keywords
Motivasyon, motivasyon faktörleri, öğretmen motivasyonu, merkezi yönetim, okul yönetimi, psikoloji, eğitim yönetimi

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri