Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MODERNİST BİR ROMAN OLARAK YENİŞEHİR'DE BİR ÖĞLE VAKTİ'NDE OLAY VE ZAMAN

Modernist romanın Türk edebiyatında geçirdiği tarihsel süreç göz önüne alındığında batıya göre geç ortaya çıktığı açıktır; ancak onun doğuşu geç olsa da peş peşe çıkan başarılı yazarlar ve onların başarılı eserleriyle yer edinmeyi başarmıştır. Bu yazarlardan ve eserlerden biri de Sevgi Soysal ve onun cezaevinde yazdığı, eleştirel bir nitelik taşıyan Yenişehir’de Bir Öğle Vakti adlı romanıdır. Çalışmada modernist bir roman olarak değerlendirilen bu roman, unsurları bakımından “olay ve zaman” yönünden incelemeye tabi tutulmuştur. Bu yönleriyle romanın yeni modernist ögelerle uyuşup uyuşmadığına bakılmış ve o ögelerle ne kadar örtüştüğünün ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Modernist romanlarda, zaman unsuru daha kısa bir hal almış gibi gözükse de aslında farklı anlatım teknikleriyle uzun dönemleri kapsar. Olay unsuru ise bu romanlarda neredeyse yok olmuştur. Olaydan çok durumlar, insanlar ve onlarınbireysel duruşu, bilinci ön plana çıkmıştır. Sevgi Soysal, darbe dönemi yazarlarındandır. Bu dönemde TRT’de görev yaparken tutuklanır ve tutukluk döneminde Yenişehir’de Bir Öğle Vakti romanını yazar. Soysal, bu romanla bir kavağın yıkılış süreci içerisinde dönemin Ankara’sını ve farklı kesimlerden farklı insan manzaralarını gözler önüne sermiştir. Bu çalışmada, Sevgi Soysal’ın Yenişehir’de Bir Öğle Vakti adlı romanının olay ve zaman unsurları, analitik bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır.Keywords
Sevgi Soysal, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, modernist roman, zaman, olay.

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri