Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MEARSHEIMER’IN “SALDIRGAN REALİZM”İNİN ELEŞTİREL BİR ANALİZİ: DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

John J. Mearsheimer; “saldırgan realizm” konusunda çok önemli bilgiler sağlayan ve uluslararası ilişkiler disiplininde çağdaş realist anlayış için önemli katkılarda bulunan en önemli teorisyenlerden birisi olarak kabul edilir. Bu çalışmada, Mearsheimer’ın saldırgan realizmi, konuyla ilgili diğer çalışmaları ile beraber, özellikle onun çığır açıcı eseri olan “The Tragedy of Great Power Politics” üzerine odaklanarak araştırılmıştır. Diğer taraftan, daha tutarlı sonuçlar elde etmek amacıyla, özellikle onun karşıtlarının ortaya koydukları temel çalışma olan “History and Neorealism” ve diğer karşıt araştırmalar da incelenmiştir. Böylece Mearsheimer’ın teorisinin temellerini oluşturan; anarşi, devlet davranışı, güç maksimizasyonu, uzak kıyı-dengeleme stratejisi, sorumluluk-atma stratejisi, suyun durdurucu gücü gibi kavramlar karşılaştırmalı ve eleştirel bir şekilde ele alınmıştır. Mearsheimer teorisinin en göze batan çelişkisi; onun bir taraftan ülke içi faktörlerin uluslararası ilişkilerde devlet davranışına etkisini göz ardı etmesine rağmen, diğer çalışmalarında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki lobilerin dış politika üzerine etkilerini abartılı bir şekilde vurgulaması olarak tespit edilmiştir. Bunu ötesinde, Mearsheimer’ın bazı temel kavramlarının saldırgan realizm teorisini önemli derecede zayıflatacak kadar ciddi çelişkiler sergilediği ortaya konmuştur.Keywords
saldırgan realizm, anarşi, uzak kıyı – dengeleme, sorumluluk - atma stratejisi, lobiler

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri