Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KARA YOLU İLE EŞYA TAŞIMALARINDA GÖNDERENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞUNU DOĞURAN HÂLLERE AYKIRILIĞIN SÖZLEŞMENİN AKIBETİNE ETKİSİ

Gönderen eşya taşıma sözleşmesinin tarafı olarak, kanundan veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlâl ederse, taşıyıcıya karşı tazminat ödeme yükümlülüğü altına girebilir. Ancak gönderenin yükümlülük ihlali tazminat yükümlülüğünün yanı sıra sözleşmenin akıbetine de etki edebilir. Bu noktada sözleşmenin nasıl sona erdirilebileceği sorusu akla gelmektedir. Taşıma sözleşmesinin ani edimli bir sözleşme mi yoksa sürekli edimli mi bir sözleşme mi olduğunun tespiti bu soruya verilecek cevabı da değiştirmektedir. Bu nedenle sözleşmenin edim bakımından niteliğinin tespiti elzemdir. Çalışmada öncelikle sözleşmenin edim bakımından niteliği ele alınmıştır. Daha sonra ise taşıyıcının sözleşmeyi sona erdirmesi “taşıyıcının ifayı reddetmesi ve sözleşmeden dönme”, “sözleşmenin feshi” ve “sözleşmenin iptali” başlıklarında açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak, kanun koyucunun tehlikeli eşya taşımalarında getirmiş olduğu özel düzenleme incelenmiştir.Keywords
Taşıma sözleşmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, sözleşmenin feshi, sözleşmeden dönme

References

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri