Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMENLERININ GÖZÜYLE MÜZIK DERSLERI

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin müzik dersine yönelik görüşlerini belirleyerek, ilköğretim 1. kademede müzik dersini yürütürken karşılaştıkları zorlukları tespit etmek, bu doğrultuda ilkokulda müzik eğitimi alan bireylerin müzik eğitim süreçlerine ve dersin işlevselliğine katkıda bulunmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi ile ele alınan araştırmada bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu Hakkari il merkezinde TOBB ve Gazi İlkokullarında görev yapan amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 15 sınıf öğretmeni (n=15) oluşturmaktadır. Katılımcı görüşlerini elde etmek amacıyla, araştırmacılar tarafından uzman görüşlerine dayanarak görüşme formu hazırlanmıştır. Çalışma grubunun görüşleri ses kayıt cihazı ile kayıt edilmiştir. Kayıtlar araştırmacılar tarafından bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin müzik dersini yürütmede kendilerini yetersiz buldukları, derste en çok gösterip yaptırma yönteminden yararlandıkları fakat çağdaş öğretim yöntemlerini kullanmadıkları, 1. kademede müzik dersini müzik öğretmeninin yürütmesi gerektiği, okullardaki müzik eğitimine yönelik fiziki donanımın yetersiz olmasından dolayı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlayacakları bir ortam bulamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulardan ulaşılan sonuçlar ışığında önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Sınıf öğretmeni, müzik dersi, ilköğretim 1. kademede müzik eğitimi, öğretmen görüşleri

References

Advanced Search


Announcements

    20 OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri