Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ENTELEKTÜEL SERMAYE İLE İŞLETMELERİN REKABET PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖRNEK BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırmanın amacı, entelektüel sermaye ile rekabet ilişkisini incelemektir. Bunun için İstanbul ilinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma modeli olarak betimsel ve ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmaya 143 işletme (80orta ölçekli ve 63 büyük ölçekli olmak üzere) katılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde çıkarımsal istatistikler çerçevesinde Korelasyon Analizi, Bağımsız Örneklemler T-Testi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: İşletmelerin entelektüel sermaye kullanımın işletme büyüklüğüne, faaliyet süresine göre bir farklılık gösterirken;işletmelerin entelektüel sermaye kullanımı ile rekabet arasında bir ilişki olup olmadığının araştırıldığı araştırma bulguları neticesinde ise entelektüel sermaye kullanımı ile rekabet stratejileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.Keywords
Entelektüel Sermaye, Rekabet, Performans

References

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri