Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EKONOMİK BÜYÜME VE BÖLGESEL GÖÇ İLİŞKİSİ: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR ÖRNEĞİ

Bölgeler arası göç, ücret ve gelirler bakımından düşünüldüğnde genellikle düşük gelir seviyesinin olduğu bölgelerden daha yüksek gelir seviyesinin olduğu bölgelere doğru gerçekleşmektedir. Böylece göç, ekonomik yönden az gelişmiş bölgelerden ekonomik yönden daha gelişmiş bölgelere yönelik olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmada ekonomik büyüme ile bölgesel göç arasındaki ilişki incelenmiştir. Ekonomik büyüme olarak o ilin endüstriyel GSYH’sındaki artış ile yüksek öğrenim görmüş nüfus oranı değişkenleri; bölgesel göç için ise o ilin net göç hızı değişkeni baz alınmıştır. Araştırma kapsamında Türkiye’nin nüfus olarak en büyük üç ili olan İstanbul, Ankara ve İzmir’e ait 2008-2018 yıllarına ait veriler kullanılmış ve verilerin analizinde değişkenlerin birbirleri arasında mevcut durumda var olan ilişkileri ve bağlantıları olduğu şekliyle inceleyen ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, kısa dönemde il bazında sanayi GSYH’dan net göç hızına doğru tek yönlü bir panel nedensellik ilişkisi ve il bazında sanayi GSYH-Net göç hızı ile il bazında yüksek öğrenim görmüş nüfus oranı-net göç hızı arasında uzun dönemli bir eş bütünleşme ilişkisi vardır.Keywords
Bölgesel Göç, Ekonomik Büyüme, Net Göç Hızı.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri