Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GAZETE HABERLERİNDE BAYBURT’TA HAYAT (1929-1948)

Bu araştırmanın amacı, 1929-1948 yılları arası gazete haberlerinden hareketle Bayburt ilini kentleşme, sosyal ve kültürel hayat, ekonomi, salgınlar, afetler ve siyasi hayat kapsamında değerlendirmektir. Bu kapsamda araştırmada Akşam, Hâkimiyeti Milliye, Kurun ve Ulus Gazeteleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda Cumhuriyetin ilk dönemlerinde (1929-1948) Bayburt’ta kentleşmenin hızlı bir seyir kazandığı görülmüştür. Ekonomik hayat açısından Bayburt ilindeki tarımsal üretimi, dolu gibi doğal felaketler etkilemiştir. Hayvancılık açısından en temel problem, hayvan hastalıklarıdır. Yine, ekmek yapımı ve ısınmak için gereken yakacak odunun bulunamaması, Bayburtluların günlük hayatını en çok etkileyen problem olmuştur. Dönem içinde problemin ivedi çözümü için kavak fidanlığı tesisi kurulması kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan Tebriz-Trabzon yolu ve dokumacılığın ticari ve ekonomik hayat açısından önemli olduğu görülmüştür. Ayrıca, Bayburt’ta sosyo-kültürel hayatta cirit, kayak gibi spor kulüpleri ve Bayburt Halkevi’nin yapmış olduğu etkinlikler önemli bir yere sahiptir. Öte yandan, İsmet İnönü, Şükrü Kaya Bey, İran Şahı Rıza Pehlevi ve Şükrü Saracoğlu gibi siyasi liderler dönem içinde Bayburt’u ziyaret etmiştir.Keywords
Bayburt ili, gazete haberleri, günlük hayat.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri