Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL MEDYA KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: UŞAK ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA

Küreselleşen dünyada gelişen teknolojiyle birlikte internet kullanımı artmıştır. İnternet ile birlikte yaygınlaşan sosyal medya kullanımı üretici ve tüketicilerin buluştuğu yeni bir pazarlama alanı haline gelmiştir. Alternatiflerin fazlalığı ve rekabetin artması işletmeleri tüketici merkezli politikalar geliştirmeye yöneltmiştir. Tüketicilere daha kolay ulaşma imkânı sağlayan sosyal medyadaki içerikler tüketicileri etkilemekte ve tüketicinin satın alma kararlarında etkili olmaktadır. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımını ve bunun satın alma davranışlarına olan etkilerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma Uşak Üniversitesi öğrencilerine (225) yüz yüze anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiş ve veriler SPSS programı ile analize tabi tutulmuştur. Çalışmada üç farklı başlık altında 13 hipotez geliştirilmiştir. Katılımcıların satın alma öncesinde sosyal medya kullanımının demografik değişkenlere göre farklılaşmadığı; satın alma sonrasında ise sadece sosyal medyada geçirilen zamana göre sosyal medya davranışlarının farklılaştığı (H7) ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca satın almada kullanılan sosyal medyadan etkilenme sosyal medyada geçirilen zamana göre farklılaştığı (H11) bulgusuna ulaşılmıştır. Son olarak katılımcıların satın alma öncesi ve sonrası sosyal medya davranışları arasında anlamlı bir ilişki olduğu (H13) sonucuna ulaşılmıştır. Tüketiciler ve firmalar sosyal medyadaki rollerini doğru bir şekilde öğrenmeli ve buna göre doğru satın alma ve ürün tanıtma stratejilerinin gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Sosyal medyanın satın alma davranışı üzerindeki etkisinin belirlendiği bu çalışmada yönetim ve pazarlama stratejileri konusunda fikir sunacak bilgiler elde edilmiştir.Keywords
Tüketici Davranışları, Sosyal Medya, Üniversite Öğrencileri

References

Advanced Search


Announcements

    20 Ekimde yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri