Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TARİHİ AKÇAABAT ORTAMAHALLE’NİN YENİDEN CANLANDIRILMASI

Kent kimliğinin vazgeçilmez bir unsuru olan tarihi çevreler, içinde bulundukları zaman boyunca sosyal, kültürel ve teknolojik değişimlerin etkisi altında kalmaktadırlar. Yaşanması kaçınılmaz olan bu değişimde, tarihi dokuların, kendilerine özgü niteliklerini kaybetmeden geleceğe aktarılması gelecek kuşaklar adına oldukça önemlidir. Tarihte İslam ve Hristiyan toplumlarına başkentlik yapmış ve bu toplumların yaşayış farklılıklarından etkilenmiş Akçaabat ilçesi ülkemizin önemli tarihi çevreleri arasında yer almaktadır. Geçmişi milattan öncelere dayanan Akçaabat ilçesi Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı dönemlerine ait birçok eseri de günümüze aktarabilmiş Karadeniz’in nadir ilçelerinden birisidir. Sahip olduğu özgün tarihi çevresi ile 1988 yılında kentsel sit alanı ilan edilen Akçaabat Ortamahalle koruma ve yeniden canlandırma süreci içerisine girmiştir. Bu çalışmada sürdürülebilir koruma yaklaşımları ve yapılan uygulamalar ortaya koyularak Akçaabat Ortamahalle’nin tarihi çevre korumasına yönelik politikalar sorgulanmıştır. Çalışma (i) Akçaabat Ortamahalle’ye yönelik karakteristik özelliklerin uzman paydaşlar tarafından irdelenmesi ve mevcut durumun ortaya konulması,(ii) Uzman görüşmeleri ile elde edilen koruma, turizm, ekonomik gelir elde etme, eğitim ve bilinçlendirme temalarına yönelik bulgulardan oluşmaktadır. Elde edilen tüm bulgular sonucunda Akçaabat Ortamahalle’nin canlandırılması sürecinde tüm paydaşların (uzman grup, yöre halkı vb.) aktif olarak yer alması ve koruma bilincinin küçük yaşlardan itibaren bireylere verilerek tarihi çevre korumanın başarılı bir şekilde yapılabileceği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak hem Akçaabat Ortamahalle’nin yeniden canlandırılması hem de dünya üzerindeki tüm tarihi çevrelerin sürdürülebilir bir şekilde korunmasına yönelik öneriler geliştirilmiştirKeywords
Tarihi Çevre Koruma, Kentsel Sit, Akçaabat Ortamahalle, Kültürel Miras

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri