Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KAIZEN - SÜREKLİ İYİLEŞTİRME, KARŞILAŞTIRMA VE 5S'E BAĞLI TOPLAM ÜRETKEN-VERİMLİ BAKIM: HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETME İÇİN UYGULAMASI

Toplam Üretken-Verimli Bakım (TÜB-TVB), tesislerin ve tesis içi her türlü makinaların bakımını içermek üzere tanımlanmış bir bakım programdır. TÜB programının amacı işletmedeki üretimi önemli ölçüde arttırırken aynı zamanda çalışanların moralini ve iş memnuniyetini arttırmaktır. İşletmeler, çevresel değişimdeki değişiklikleri takip etmek için kendi sürdürülebilirlik planlarını değişimlere bağlı olarak hazırlamak, düzenlemek zorundadır. Bu durum, işletmenin Toplam Kalite Yönetimi (TKY) politikasına bağlı olarak TÜB planını büyük ölçüde etkiler ve birbirleriyle bağlantılı hazırlanır. İşletme kaynaklarının bazıları; işyeri kontrolü, kıyaslama, raporlama vb. şirketin TÜB faaliyetleri-hizmetlerini dâhil etmek ve iyileştirmek için kullanılır. Bu araştırma, TÜB ile ilgili literatür çalışmasını ve TÜB’ın işletmenin departmanlarında-endüstriyel uygulanmasına yönelik yapılan çalışmayı içermektedir. Bu çalışma, hizmet sektöründeki kilit-çekirdek bölümler olan kurumsal yönetim, üretim ve iletişim bölümlerini içermektedir ve böylece şirketteki her bölümün diğer bölümlerle güçlü iletişimleri, bağlantıları sağlanır. Bu durum işletmenin performansı üzerinde önemli bir etki oluşturur. Bu konular ışığında, bu araştırma kapsamında Kaizen, Benchmarking ve 5S tekniği ile birleştirilen-entegre edilen iyi tasarlanmış bir TÜB planı, bu işletmenin her departmanında uygulanması için etkili olması sağlanmıştır, Konuya bağlı olarak bir takım geliştirme, iyileştirme önerileri araştırma kapsamında sunulmuştur.Keywords
Kıyaslama, Sürekli İyileştirme, Toplam Üretken-Verimli Bakım (TÜB-TVB), 5S, Toplam Kalite Yönetimi

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri