Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜÇ BOYUTLU TASARIMLARIN ÖĞRETİLMESİNDE ATIK NESNELERİN KULLANILMASI

Bu araştırma ile üç boyutlu tasarımların öğretilmesinde atık nesnelerin kullanılması amaçlanmaktadır. Bu amaç ile araştırmanın uygulama verilerinin toplanmasında deneysel yöntem izlenmiştir. Bununla birlikte sonuçlar betimsel olarak değerlendirilip, yorumlanmıştır. Bu sebeple araştırma karışık yöntemle gerçekleştirilmiş hem nitel hem de nicel özelliktedir. Araştırma aşamasında çalışma grubu deney ve kontrol grubu olarak ayrılmış çalışmanın amacı doğrultusunda ortaya koyulan öğrenci çalışmaları, uzman görüşleri alınmak üzere fotoğraflanarak dosyalanmıştır. Araştırma, tasarım ilkeleri çerçevesinde oluşturulan soruların yer aldığı puanlama anahtarı üzerinde, öğrenci çalışmaları incelenerek uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Dereceli puanlama anahtarının uzman görüşlerine dayalı kriter tablosunda beşli likert tipi anket kullanılmış olup, verilerin girilmesi ve analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Uzmanların deney ve kontrol grubu öğrencilerine verdikleri değerlendirme puanları arasındaki farklılığı ölçmek için T Testi uygulanmıştır. Öğrencilerin üç ders saati sonunda tamamladıkları üç boyutlu tasarımlar, üç akademisyen uzman tarafından notla değerlendirilerek elde edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan puanlama anahtarının, uzman değerlendirmeleri sonucunda çıkan ortalama puanları, deney ve kontrol grupları arasında anlamlı yönde bir farklılık olduğunu göstermektedir.Keywords
Atık nesne, üç boyutlu tasarım, görsel sanatlar

References

Advanced Search


Announcements

    20 EYLÜL 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri