Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İSLAM MEDENİYETİNİN BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKILARI X.YÜZYIL İSLAM ÂLİMLERİ ÖRNEĞİ

İnsanlığın ortak mirası olan bilim, tarih boyunca çeşitli milletlerin ve medeniyetlerin katkıları ile sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olmuştur. Batı Dünyasının karanlık çağını yaşadığı dönemlerde Arabistan’da ortaya çıkan İslamiyet’in bilime bakışı bu alanda büyük bir değişimin yaşanmasına sebep olmuştur. Özellikle İslamiyet’in yayılmaya başlaması ve İslam âlimlerinin farklı kültürlerle tanışmaları ile İslam Medeniyeti kısa sürede büyük bir gelişim göstererek IX. ve X. Yüzyıllarda bu alana yön verir duruma gelmişlerdir. Müslümanlar farklı ırk ve inançtan bilim adamlarını kendi ülkelerine davet etmiş, kadim kültürleri tanımış, araştırmış ve böylece bilimin gelişmesine önemli katkıda bulunmuşlardır. X. yüzyılda İslam Dünyası Farabi, İbn Fadlan, El-Mesudi , Razi, Ebu'l Kasım El-Zehravi gibi tarihe damga vuran büyük bilim adamlarını yetiştirerek bilim dünyasının hizmetine sunmuştur. Bu bilim adamları, tıptan matematiğe, astronomiden kimyaya bilimin ve teknolojinin birçok alanında bugünkü modern bilime öncülük yapmışlardır. Çalışmamızda X.yüzyılda İslam aleminin yetiştirdiği bilim adamları örneğinden hareketle İslam Medeniyeti’nin bilim ve teknolojiye katkılarının incelenmesi amaçlanmaktadır.Keywords
İslam Medeniyeti, Bilim ve Teknoloji, X.Yüzyıl.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri