Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HİÇ KİMSE GÖSTERİYİ GÖRMÜYOR: MARTIN CRIMP'IN NO ONE SEES THE VIDEO ADLI OYUNUNUN DEBORDCU YENİDEN OKUMASI

20. yüzyılın ikinci yarısında, kökeni avangart bir sanatsal geleneğe dayanan, Guy Debord liderliğindeki nispeten küçük ancak etkili bir Paris merkezli entelektüel grup, dünyadaki yerleşik gerçeklik algısına karşı bir isyan başlattı: Bu entelektüellere Durumcular adı verildi (1957-1972). 1950'li ve 1960'lı yıllarda Durumcular, 19. yüzyılda emeğin yabancılaşmasının eşlik ettiği halkın hem kendilerine hem de topluma yabancılaşmasının üretimden kaynaklandığını, ancak 20. yüzyılda bu yabancılaşmanın şeklinin değiştiğini ve tüketime dayalı bir hale geldiğini iddia etmeye başladılar. Onlara göre, tüketim mutluluğun anlamını saptıran ve özgürlük ve benlik için var olan diğer tüm fırsatların üstünü örten güçtü. Kültür’ün arkasındaki kavramlar endüstrinin arkasındaki fikirler kadar tehlikedeydi. Guy Debord bütün gerçekliklerin soyut imgelere dönüştüğü bu yeni egemen toplum düzenine Gösteri Toplumu adını vermiştir. Martin Crimp de oyunlarında benzer sorunlarla ilgilenir ve tüketim bağımlılığının insanlar üzerindeki etkisine odaklanıyor. Bu nedenle biz çalışmamızda, Crimp'in No one Sees the Video adlı oyununun Debord'un Gösteri Toplumu kitabı ve bu kitapta ortaya attığı ‘asimilasyon’ (recuperation) ve ‘saptırma’ (détournement), gibi kavramlar ışığında yeniden okumasını yaparak, bu kavramların oyunda karşımıza ne ölçüde etkili olduğunu inceledik.Keywords
No one Sees the Video, Guy Debord, Martin Crimp, Gösteri, Saptırma

References

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri