Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BÖLGESEL GÜÇ OLMA BAĞLAMINDA TÜRK KAMU DİPLOMASİSİNİN İDEOLOJİK SİYASAL İLETİŞİMİ (Yunus Emre Enstitüsü Faaliyet Alanları Örneği)

Türkiye özellikle 1980 sonrası ekonomi politikalarını liberal ideoloji yani serbest piyasa ekonomisi yönüne çevirmiştir. Bu süreçte devletin rolü değişim göstermeye başlamış ve devlet rekabeti artırmak, ekonomiden çekilerek özel sektörü teşvik etmek gibi roller benimsemiştir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti tarihsel geçmişinden dolayı içinde bulunduğu bölgede ekonomik pazar anlamında da bölgesel güç olma hedeflerini serbest piyasa ekonomisi üzerinden sağlamaya çalışmaktadır. Burada amaç yeni ekonomik sistem çerçevesinde ticaret politikalarında büyütmek, kalkınma, ve güvenlik gibi alanlarda bölgesel gücü artırmaktır. Bu gücünü artırmak için Türkiye kamu diplomasisi politikalarında Batı ideolojik sisteminden faydalanarak Batı ile ekonomik ve siyasal anlamda daha fazla bütünleşme sürecine girmiştir. Bu nedenle de siyasi bakış açısı olarak liberal demokrasi kavramının ön planda olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Batı ideolojik bakış açısı Batı sosyal bilimlerinin kamu diplomasisi ve siyasal iletişim dili olmuştur. Batı kendi ideolojik düşünce sistemini aynı zamanda bilim dilinde de kullanarak kendisini dünyanın merkezine koymuştur. Bu bağlamda Batı’ya yüzünü dönen ülkeler için güneş görevi görmektedir. Türkiye özellikle 1980 sonrası Batı siyasal ve ekonomik sistemine daha fazla yakınlaşmaya başlamıştır. 1990 sonrası Sovyetler Birliğinin yıkılması ile birlikte Batı ile daha da yakınlaşma sürecine girmiştir. Bu çalışmanın amacı, özellikle 1980 sonrası hem ekonomik hem de siyasi olarak Batı ideolojik sistemine yakınlaşan Türkiye Cumhuriyetinin bölgesel güç olma bağlamında yürüttüğü kamu diplomasisi faaliyetlerini göstermektir. Bu bağlamda araştırmada örneklem olarak Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyet alanları seçilmiştir. Bu nedenle, Yunus Emre Enstitüsü’nün hem küresel hem de bölgesel çalışmalarına bakılmıştır. Özellikle bölgesel çalışmaları analiz edilmiştir. Örneklem olarak, Yunus Emre Enstitüsü’nün, Türkiye’ nin bölgesel güç olma açısından faaliyetlerine siyasal iletişim perspektifi gösterilmiştir.Keywords
Kamu Diplomasisi, Siyasal İletişim, Bölgesel Güç, Yunus Emre Enstitüsü,

References

Advanced Search


Announcements

    28 TEMMUZ 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri