Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KLASİK DÖNEM VE ERKEN ROMANTİK DÖNEM BESTECİLERİNİN PİYANO ESERLERİNDEKİ YAPISAL FARKLILIKLAR

Müzik dünyasında Klasik Dönem ve Erken Romantik Dönem olarak adlandırılan bir geçiş dönemi bulunmak ile birlikte, Klasik Dönem eserlerin ve bir geçişi sağlayan Erken Romantik Dönem’in yapısal benzerlikleri hem teknik hem de melodik açıdan oldukça dikkat çekicidir. Müzikal bağlamda sadeliğin ve bu sadelikten doğan gösterişin dönemi olarak bilinen Klasik Dönem, 1789 Fransız Devrimi sonrasında yerini daha duygusal, milliyetçi ve etnik müziğe bırakmıştır. Çalışmanın ilk kısmında Klasik Dönem’de müzik anlayışına değinilmiş, ünlü bestecilerin eserlerinden bazılarının karşılaştırılmaları yapılmış ve kronolojik olarak eser incelemelerine yer verilmiştir. Erken Romantik Dönem bestecilerinden bir geçiş dönemi olduğu varsayımı doğrultusunda örneklere yer verilmiş ve incelemeye karar verilen eserlerin içeriğine değinilmiştir. İkinci bölümde ise, birinci bölümde yapılan incelemeler neticesinde bu iki dönemi kapsayan ortak noktalar ve farklılıklar saptanmış, elde edilen veriler ile ilgili yorumlara yer verilmiştir.Keywords
Klasik Dönem, Erken Romantik Dönem, Piyano, Eser, Benzerlikler

References

Advanced Search


Announcements

    20 NİSAN 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri