Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVİD-19 SÜRECİNDE FİNANSAL İŞLEMLERDE YAPILAN VERGİ DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBEYE YANSIMALARI

Covid-19 küresel salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başta sağlık sistemi, sosyal hayat, eğitim sistemi gibi pek çok alanda olumsuz etkilere sebep olmuştur. En önemli etki alanlarından birini ise ekonomi oluşturmuştur. Her olağanüstü dönemde olduğu gibi piyasaların aksaması ve işleyişinin bozulması finansman ihtiyacını doğurmuş, devlet ekonomik destek paketleriyle bu ihtiyacı karşılamaya çalışmıştır. Ekonomiyi toparlamak ve üretim açığını kapatabilmek için vergi ve sigorta prim borcu ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve sosyal yardımlar gibi belirli ekonomik enstrümanlar devreye sokulmuştur. Devlet harcamalarının artması devlet bütçesine mali yılbaşında planlananın dışında ek bir maliyet yüklemiştir. Söz konusu ek maliyet ise ek gelir kaynağı gereksimini ortaya çıkarmış ve öz finansman kaynağı olarak ek vergi artışlarını beraberinde getirmiştir. Son yapılan düzenlemerle birtakım finansal işlemler üzerinden tevikat yoluyla alınan Gelir Vergisi oranları ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranlarında arttırıma gidilmiştir. Bu çalışmanın amacı, belirli finansal işlemler üzerine getirilen vergi artışlarının kapsam, amaçlarını ve etkilerinin değerlendirilmesidir. Aynı zamanda muhasebe sistemine yansımalarının ortaya konulmasıdır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Menkul Sermaye İradı, Vergisel Düzenlemeler

References

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri