Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İNGİLİZCE VE MACARCA'DA KIYASLAMA YAPILARI: BİR KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Bu çalışma İngiliz ve Macar dillerindeki kıyas yapmaya yarayan yapıların karşılaştırmasını yaparak iki dil arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, İngilizce ve Macarca dillerinde yer alan kıyas yapma yapıları sıralanmış, bu yapılar arasından sadece sıfat türündeki kıyas yapılarına odaklanılmış ve söz konusu yapıların benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyulmuştur. Buna göre, her iki dilde de kıyas yapmaya yarayan yapıların üretiminde sınırlı sayıda çekimin söz konusu olduğu görülmüştür ve bu yapıların söz dizimsel ve morfolojik özellikleri betimleme, yan yana koyma ve kıyaslama olmak üzere üç adımda incelenmiştir. Bu karşılaştırmalı morfolojik çalışmanın sonuçları iki dil arasında ortaya çıkan farkların söz konusu dillerin tipolojik özelliklerinden kaynaklandığını göstermektedir. Eklemeli bir dil olan Macarca, ilgili yapıları oluşturmak için çekimsel bağımlı biçimbirimlerden faydalanırken bu biçimbirimlerin seçimini dildeki ünlü uyumu kuralı düzenlemektedir. Öte yandan, İngilizce'de ilgili kıyas yapılarını üretmek için hem bağımlı hem de bağımsız biçimbirimleri kullanmak mümkündür. Bu ikiliğin arkasında yatan kural sözkonusu dilin morfolojik özellikleri ile ilgilidir. Ayrıca, her iki dilde de kurallara uymayan bir dizi yapı söz konusudur ancak Macarca'da bu düzensizlikler tümüyle yeni sözcük üretimlerinden çok dilin fonolojik kısıtlamaları ile ilgiliyken İngilizce'de tam tersidir. Diller arasındaki farklılıklar anadili İngilizce olup Macarca öğrenmeye çalışan ya da tam tersini yapmaya çalışan birisi için olası zorlukların kaynağı konumundadır. Bu açıdan bakıldığında, çalışmanın bulguları çevirmenler, ders kitabı yazanlar, müfredat düzenleyen kişiler, öğrenciler ve öğreticiler açısından çeşitli çıkarımlar yapmayı mümkün kılmaktadır.Keywords
kıyas yapıları, karşılaştırmalı analiz, İngilizce, Macarca

References

Advanced Search


Announcements

    20 Temmuzda yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri