Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LOGOTYPE TASARIMINDA GESTALT GÖRSEL ALGI KURAMININ ETKİLERİ

Bu çalışmanın konusu logotype tasarımında Gestalt prensiplerinin etkilerinin incelenmesidir. Bu amaca yönelik olarak Gestalt görsel algı kuramında algılama, algısal organizasyon yasaları ile grafik tasarım ürünlerinden biri olan logotype ilişkisi, tasarım ilkeleri ve tasarım elemanları açısından ele alınmıştır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, logotype tasarımında Gestalt görsel algı kuramının etkilerinin belirlenmesi oluşturmuştur. Araştırmanın örnekleri ise, logotype tasarımlarında Gestalt görsel algı kuramının etkilerinin belirlenmesinden oluşmaktadır. Gestalt kuramının algısal organizasyon yasasını oluşturan ilkelerinin logotype tasarımında algıyı olumlu etkilediği belirlenmiş olduğu için, bu kuramın algısal organizasyon yasaları olan figür-zemin ilişkisi, benzerlik, yakınlık, simetri ve tamamlama ilkelerinin, ele aldığımız örneklerdeki tasarım ve uygulamaların algılanmasına olan etkileri irdelenmiştir.Keywords
Gestalt ilkeleri,grafik tasarım, logo tasarımı

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri