Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SAVAŞ VE ADALETE DAİR FELSEFİ BİR ÇÖZÜMLEME

Savaş nedir? Birbirlerine bir o kadar zıt görünen savaş ve adalet kavramları neden çoğu zaman bir arada anılır? Her savaş etraflıca anlaşılabilir mi? İnsanlar arası mücadelelerden devletlerarası savaşlara bakıldığında, savaş ile insan doğasının neliği arasında ne gibi ilişkiler vardır? Savaşı anlamak, savaşı yaşamadan ne kadar mümkündür? İşte bu gibi sorulara çözüm ortağı olmak, çalışmamızın ana amacını oluşturmaktadır. Bu makalede ülkemiz felsefi ve edebi yazınında spesifik olarak pek irdelenmeyen “Savaş Hermeneutiği” kavramsallaştırması, savaş ve adalet bağlamında genel savaş felsefesi üzerinden açıklanmaya-yorumlanmaya ve çözümleyici bir tartışma zemini oluşturulmaya çalışılacaktır. Savaşın anlaşılması bağlamında savaş hermeneutiği, savaşın dilini, anlamını, açıklama temelli bir yorumlamaya tabi tutacaktır. Çalışmamız savaşa bakmada, onu anlamada filozofa bir nebze savaş muhabiriyle empati kurmayı, savaşın yarattığı sosyo-psikolojik durumları hissetmeyi ve tüm bunlardan sonra savaşı felsefi bir teraziye koyarak, onu hermeneutik yöntemiyle görmeyi, tartışmayı, nihayetinde savaşı anlamayı ve felsefesini yazmayı rol olarak verme denemesidir. Bu arada savaş, hangi koşullarda kaçınılmazdır, tüm savaşlar adaleti/hakkı bulmak için mi yapılır, bir savaş felsefi olarak disiplinler arası bakışla nasıl görülebilir gibi sorulara da cevap aranmaya çalışılacaktır. Sonuç olarak savaşı anlamak, onun sebeplerini, gelişimini, sonuçlarını kavramak, savaş olgusunun içindeki insan ve doğa tahribatını görmek; adalet ve savaş bağlamını, savaş hermeneutiğinin inceleme nesnesi yapmaktadır.Keywords
Savaş, Adalet, Savaş Hermeneutiği, Hak, Ceza.

References

Advanced Search


Announcements

    20 Temmuzda yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri