Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PANDEMİK HASTALIKLAR VE KARANTİNA ÜZERİNE FIKHÎ BİR ANALİZ

İslâm tarihinde kitlesel ölümlere neden olan ve siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan büyük tahribatlara yol açan çok sayıda pandemi/salgın hadiseden bahsedilmiştir. Bu pandemiler, İslâm medeniyeti için büyük bir tehdit oluşturmuştur. Dolayısıyla devr-i saadetten itibaren bunlar Müslümanların ilgi odağı olmuştur. Tabiplerin yanı sıra din âlimleri de Hz. Peygamber’in konuya ilişkin hadislerinden esinlenerek söz konusu pandemiler hakkında bazı araştırmalar yapmış ve eserler kaleme almışlardır. Bulaşıcı niteliği bulunup hızlı bir biçimde yayılan ve kitlesel ölümlere neden olan bu tür pandemik hastalıklara karşı en etkili tedbirlerden birisi, karantina uygulamasıdır. Bu uygulama bizzat Resûlüllah tarafından da önerilmiştir. Bu makalede pandemiye ilişkin kısaca bilgi verildikten sonra pandemik hastalık sürecinin fıkhî yansımaları ele alınmıştır. Pandemik olayı ile ilgili fıkhî meseleler, fukahânın görüşleriyle birlikte irdelenmiş ve konuya ilişkin tercih edilen fıkhî hükümler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ardından da karantinanın önemine ve bu süreçte yapılması gereken hususlara ilişkin fıkhî hükümlere yer verilmiştir.Keywords
Pandemi, hastalık, karantina, bulaşıcı, tâ‘ûn

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri