Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BENLİK SAYGISININ YEŞİL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA ETKİSİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırmanın amacı benlik saygısının yeşil örgütsel davranışa etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla araştırma lojistik sektöründe çalışanlar üzerinde kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 159 çalışan üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada benlik saygısını ölçmek için Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen Doğru ve Peker (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Rosenberg Özsaygı Ölçeği (RÖSÖ)”, yeşil örgütsel davranışı ölçmek için Erbaşı (2019) tarafından geliştirilen “Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri parametrik testler kullanılarak doğrusal ilişkilere yönelik korelasyon ve regresyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sonuçlar benlik saygısının yeşil örgütsel davranışı pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordadığını göstermektedir.Keywords
Benlik Saygısı, Yeşil Örgütsel Davranış, Lojistik Çalışanları

References

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri