Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİREYSEL ÇALGISI BAĞLAMA (SAZ) OLAN ÖĞRENCİLERİN MÜZİKAL ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMASININ ÇALGI EĞİTİMİNE ETKİLERİ (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI ÖRNEĞİ)

Bu araştırmada bireysel çalgısı/meslek çalgısı bağlama (saz) olan öğrencilerin, okul içi ve okul dışı etkinliklerde görev almasının çalgı eğitimi dersine olumlu ya da olumsuz etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan ve üç uzman onayından geçen anket soruları, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde bağlama eğitimi veren 10 öğretim elemanı ve bireysel çalgısı bağlama olan 50 öğrenciye sunulmuştur. Anket aracılığıyla elde edilen veriler, SPSS programı aracılığıyla bulgulara erişilmiştir. Okul içi ve okul dışı müzikal etkinliklerin çalgı eğitimine olumlu yönde etkileri sırasıyla; çalgı kondisyonunu olumlu etkilediği, birlikte çalma kabiliyetini geliştirdiği, bireysel repertuvara katkı sağladığı, ezber kabiliyetini geliştirdiği, tavır hakimiyetine katkı sağladığı, bona ve solfeji geliştirdiği, farklı yöresel tavırlar öğrenimini sağladığı, özgüvenini arttırdığı ve mesleki deneyime katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. Okul içi ve okul dışı müzikal etkinliklerin çalgı eğitimine olumsuz yönde etkileri ise; devamsızlık problemi, dersin ödevlerine vakit ayıramama, yöresel tavrın olumsuz etkilenmesi, öğretim elamanlarının bireysel ilişkilerinden kaynaklanan problemlerin öğrenciye yansıması, çalgı tutuşunun bozulması, özgüven problemi, birlikte çalmada uyumsuzluk, derslere olan ilgi ve alakayı olumsuz yönden etkilemesi gibi sonuçlara varılmıştır.Keywords
Bağlama (Saz), Bireysel Çalgı, Çalgı Eğitimi, Meslek Çalgısı, Müzikal Etkinlikler.

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri