Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AYŞE KİLİMCİ’NİN HİKÂYELERİNDE TEMATİK ZENGİNLİK

Anlatı metinlerinde ele alınan temalar belirli bir zaman, mekân ve kişilere bir olay örgüsü çerçevesinde bağlanarak soyutluktan somutluğa doğru evrilir. Böylece tematik soyutluğa sahip olan kavramsal çerçeve somut bir yapıya, varlığa sahip olur. Edebi metnin usaresi olan temanın zenginliği ve yoğunluğu metnin diğer yapısal unsurlarıyla metinde kendini gösterir. Edebi eserlerdeki tematik zenginliğin ortaya konulması eserlerin değer ve iletisinin açığa çıkarılmasındaki en önemli nirengi noktasıdır. Kendine has üslûbu ve özgün anlatımıyla Türk hikâyeciliğinin beğenilen isimlerinden Ayşe Kilimci, toplumsal sorunları sanatçı duyarlılığıyla dile getiren, toplumda gördüğü aksaklıklara dil ve edebiyat vadisinde çözümler arayan bir yazardır. Basılı yedi hikâye kitabı olan Ayşe Kilimci; kadın, çocuk, aşk, ölüm, göç, eğitim, kentleşme, fakirlik, cinsellik, sanat, adaletsizlik, kuşak çatışması, evlilik, konut sorunu, ahlaki, toplumsal ve kültürel yozlaşma gibi tema bakımından zengin eserler ortaya koymuştur. Çalışmamızda doküman analizi yöntemi kullanarak Kilimci’nin basılı hikâye kitaplarındaki hikâyelerini tematik yönden değerlendirerek, hikâyelerindeki tematik zenginliğin başat unsurlarını belirlemek amaçlanmıştırKeywords
Ayşe Kilimci, hikâye, tema, özgün anlatım

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri