Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HISTORICAL DEVELOPMENT AND CURRENT STATUS OF BEEKEEPING IN TURKEY AND THE WORLD

Arıcılık tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Milattan önce 15000 yıllarına ait mağara resimlerinde arıcılık ile ilgili çizimlere rastlanmıştır. Anadolu'da Sümerler ve Hititler, Asya'da Çin ve Hindistan'da, Afrika'da Mısır medeniyetinde ve Avrupa'da binlerce yıl öncesine ait resimler, tabletler, hiyerogliflerde arıcılık ile bilgiler mevcuttur. Milattan önce ve Orta çağda arıcılıkta ilkel kovanlar kullanılmakta, hatta bazı bölgelerde sadece arıların ürettikleri ballar alınarak arı bakımı yapılmamaktadır. 17. yüzyıla kadar iptidai şartlarda yapılan arıcılık bu tarihlerde bilimsel bir nitelik kazanmıştır. Arı ve arı kolonisinin biyolojisi anlaşılmış ve modern arı kovanları kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemiz hem çiçekli bitkilerin çeşitliliği hemde arı ırklarının zenginliği bakımından diğer ülkelere nazaran daha şanslıdır. Fakat kovan başına bal üretiminde Dünya sıralamasında gerilerdedir. Arıcılığın ülkemizde ve dünyada gelişmesi sonucunda ekonomi ve sağlık alanlarına katkı sağlanacaktır. Zira arılar balın yanında polen, propolis ve arı sütü üretimi ile beslenmenin yanında sağlığa da katkı sağlamaktadır.Keywords
Arıcılık tarihi, Türkiye'de arıcılık, bal üretimi

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri