Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PERSONEL SEÇİMİNE YÖNELİK VIKOR VE TOPSIS UYGULAMALARI

ÖZET Karar verme hayatın her alanında kullanılan bir davranış şeklidir. Bireyler için günlük yaşamı kolaylaştırmak, işletmeler için varlıklarını devam ettirip en çok karı sağlamak, ülkeler için de diğer ülkelerle kıyaslanmasını sağlayacak kararlar almak gibi durumlar mevcuttur. Tüm bu durumlar için alınan kararlara yardımcı olan kriterler mevcuttur. Özellikle işletmelerde yöneticiler kararlarını alırken mevcut alternatifler arasından en uygun olanın seçilmesi ile karşı karşıya kalırlar. Yöneticiler için her konuda olduğu gibi, insan kaynakları açısından tercihlerde bulunurken en ideal çözüme ulaşma konusunda karmaşık değerlendirmelerin ve belirsizliklerin ortada olması, karar süreçlerinin önündeki en önemli problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinin uygulanmasıyla karmaşıklıklar ve belirsizlikler minimize edilerek optimum tercihin yapılması sağlanır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından proje olarak yürütülen Sivas İş Geliştirme Merkezi’nde istihdam edilecek genel müdür pozisyonu için, adaylar arasından en uygun olanın seçimi amaçlanmıştır. Değerlendirmelerde, birbiri ile çelişen kriterlerin bulunduğu durumlarda alternatifler arasında sıralama ve seçim yapılmasına imkân veren VIKOR yöntemi ve alternatiflerin ideal çözüme yakınlık ve uzaklıklarının kıyaslanmasına imkân veren TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. VIKOR yöntemi işlem adımlarına göre GM005 ve GM103 kısaltmaları ile verilen alternatifler eş değerli olarak değerlendirilip sıralamada ilk sıralarda yer almışlardır. TOPSIS yöntemine göre GM103 ilk sırada yer alan genel müdür adayıdır. Uygulanan yöntemler sonucunda sıralama referans alınarak, en uygun genel müdür adayları belirlenerek şirketin yönetim kuruluna öneri olarak sunulmuştur.Keywords
VIKOR, TOPSIS, İnsan Kaynakları Yönetimi

References

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri